Menyen

Vilkår og betingelser

Vennligst les nøye gjennom Vilkår og betingelser slik de er beskrevet under, og ta vare på en kopiav disse vilkårene for fremtidig referanse.


1. Bruk av nettsiden

1.1 Dette nettstedet brukes som en plattform for formidling av forbrukerinformasjon om varer som vises på vår nettside. Nettstedet eies av LAMPE TEXTILES NV, et privat selskap med begrenset ansvar, med registrert kontor i 8700 Tielt og med hovedvirksomheten plassert i BE-8700 Kanegemstraat 29, registrert i Belgia under virksomhetsnummer BE 0434.792.107 (heretter referert til som 'vi’ eller 'oss’ eller 'vår').

I Norge distribueres Squid eksklusivt gjennom vår distributør Windowdressing by Toso Norge AS, med adresse Borgeskogen 22, 3160 Stokke. For assistanse, vennligst kontakt oss på epost (adresse:kontakt@toso-norge.no) eller på telefonnummer: 33 30 10 70.

1.2 Innholdet på nettstedet vårt er kun ment som generell informasjon og til generell bruk. Innholdet kan endres uten forutgående varsel.


2. Beskrivelse av og pris på varer

2.1 Du finner en beskrivelse av de viktigste egenskapene og prisen på varene på vårt nettsted.

2.2 Prisene på de enkelte produktene er anbefalt veiledende utsalgspris inkludert merverdiavgift, og eksklusivt tillegg for fraktkostnader.

3. Bestilling og levering

3.1 Bestilling av varer gjøres gjennom vårt forhandlernettverk, som er tilgjengelig i forhandleroversikten. Hver enkelt forhandler ansvarlig for bestilling og vidersalg av varene. e

3.2 Vi påtar oss ikke noe ansvar for noen kostnader du måtte ha på grunn av sen levering. 

4. Garanti

4.1 Vi garanterer at alle varer som selges via våre forhandlere har tilfredsstillende kvalitet og rimelig egnethet for alle formål som varer av denne typen leveres for.

4.2 For alle klager som gjelder varer kjøpt hos en av våre forhandlere (f.eks. skader, feil eller andre mangler), vennligst ta kontakt med den forhandleren der varen ble kjøpt. De vil undersøke din klage, og behandle den i tråd med dine lovbestemte rettigheter som forbruker, så raskt det lar seg gjøre innenfor rimelig tid.

4.3 For spesifikk garantiinformasjon henviser vi til vårt nettsted. Denne garantien påvirker ikke dine lovbestemte rettigheter som forbruker.


5. Begrensning av ansvar

5.1 Hvis du er en forbruker skal vi ikke være ansvarlig for dine eventuelle tap eller skader, eller for kostnaden ved anskaffelse av erstatningsvarer under omstendigheter der:

5.1.1 det ikke foreligger brudd på en lovpålagt plikt som vi eller våre forhandlere og deres ansatte har overfor deg;

5.1.2 slikt tap eller skade ikke med rimelighet kan forutsees som resultat av et slikt brudd;

5.1.3 det oppstår en økning av tap eller skade, som resultat av brudd fra din side på noe vilkår i denne kontrakten.

5.1.4 det oppstår tap eller skade / kostnader for anskaffelse av erstatningsprodukt som følge av bruk eller manglende mulighet til å bruke vårt nettsted, eller som resultat av et produkt som er kjøpt eller anskaffet, eller etter mottak av meldinger, eller informasjon som finnes på dette nettstedet, selv om vi har fått melding om muligheten for slike skader.

5.2 For montering, sammensetting og vedlikehold av SQUID, henviser vi til instruksjonene som finnes på vårt nettsted.


6. Bilder

Produktbiler er kun til illustrasjonsformål og kan avvike fra det faktiske produktet på grunn av begrensninger i nettlesere, kamerainnstillinger og skjerminnstillinger med mer. Vi anbefaler alle våre kunder å foreta det endelige fargevalget etter å ha vurdert den virkelige fargen ved hjelp av en vareprøve som er tilgjengelig hos en av våre Squid-forhandlere.

7. Force Majeure

Vi skal ikke være ansvarlig for noen forsinkelse eller unnlatelse av å oppfylle noen av våre forpliktelser hvis forsinkelsen eller unnlatelsen er resultat av hendelser som vi ikke med rimelighet kan håndtere, inkludert men ikke begrenset til naturkatastrofer, streik, lockout, ulykker, krig, brann, svikt i produksjonsanlegg eller maskineri, eller mangel på eller manglende tilgang til råmaterialer fra en naturlig kilde, og vi skal ha rett til en rimelig forlengelse for å oppfylle våre forpliktelser.

Ikrafttredelse og endringer

Vi forbeholder oss retten til, etter egen vurdering, å endre, modifisere, legge til eller fjerne deler av denne policyen når som helst. Du bør sjekke denne nettsiden regelmessig for å lese den nyeste versjonen av denne policyen. Din fortsatte bruk av dette nettstedet etter utlegging av endringer, innebærer din aksept av endringene. Vi vil imidlertid ikke retrospektivt endre eller bruke dine personopplysninger uten ditt samtykke. Denne policyen ble opprettet og har vært i kraft siden 15. januar 2013.