Menyen

ER SQUID EGNET I OFFENTLIGE BYGG OG NÆRINGSBYGG?

Absolutt. Squid har brannklassifisering M1, B1 og er meget velegnet til bruk også i prosjekt-/ kontraktsmarkedet. Be om et detaljert, teknisk datablad gjennom vårt kontaktskjema.