Menyen

KAN SQUID FJERNES IGJEN?

Ja, Squid kan fjernes uten varige merker. Det kan være noen limrester igjen på vinduet, men disse kan enkelt vaskes bort, eventuelt fjernes ved bruk av en skrape.