Menyen

JEG HAR FÅTT LUFTBOBLER

Luftbobler fremkommer enkelte ganger under montering av tekstilen. For å løse problemet trekkes enkelt Squid opp fra vinduet til ovenfor området der luftbobler er. Deretter festes Squid til vinduet igjen med så lite trykk som mulig. Hvis dette ikke fungerer, kan du fjerne stoffet helt fra vinduet og installere på nytt. Pass på at vinduet er fritt for støv og fett før du begynner. Se også installasjonsvideoen for fremgangsmåte hvis det oppstår luftbobler og folder i tekstilen.